Vive Zene Tuzla


Dokumentacija, istraživanje, edukacija

S ciljem pružanja što kvalitetnijeg tretmana svojim korisnicima,Vive Žene ulažu mnogo u razvoj internih kapaciteta, tako da je cjelukupnom osoblju Udruženja omogućeno pohađanje dodatne edukacije iz oblasti: Gestalt psihoterapije;psihodrame;grupne analize;porodične terapije; art terapije; realitetne psihoterapije, te kognitivno-bihevioralne psihoterapije.

Nova saznanja i praktična iskustva su nas uslovila da stalno iznalazimo nove pristupe u našem radu sa traumatiziranim osobama, i na taj način utičemo na promjene cjelokupnog konteksta u zajednicama u okviru kojih organizacija provodi aktivnosti.

U cilju razmjene vlastitog iskustva, stečenog kroz teoriju i praksu, Vive Žene provode programe edukacije za profesionalce iz drugih organizacija i institucija. Cilj nam je povezati institucije koje pružaju svoje usluge žrtvama rata, torture i nasilja, i tako doprinijeti pružanju brže i efikasnije podrške traumatiziranim osobama. Korisnici našeg programa edukacije su: psiholozi, pedagozi, socijalni pedagozi, socijalni radnici, pravnici, ljekari, medicinski tehničari, policijski službenici, nastavnici i novinari.

Pored programa edukacije,Vive Žene znatno ulažu u dokumentiranje svog rada, tako da se pored dokumentiranja kliničkih slučajeva, bave i prezentacijom svog rada i iskustva na različitim konferencijama, seminarima i kongresima. Ipak, najviše se ulaže u pisanje stručnih članaka, koji se objavljuju jednom godišnje u formi zbornika radova:“Rehabilitacija žrtava torture”.

Važno je napomenutida članovi stručnog tima, u saradnji sa profesionalcima iz drugih institucija i nevladinih organizacija, učestvuju u kreiranju i provođenju istraživačkih projekata.

Neki od njih su:

- Juče žrtva troture. Danas žrtva sistema. Šta sam sutra?
- Dehumanizacija i tortura u regionu Balkana
- Uticaj različitih konteksta socijalizacije na razvoj maloljetničke delinkvencije u poslijeratnoj Bosni iHercegovini – preporuke za prevenciju i intervencije

O našim programima edukacije i učešću u istraživačkim projektima možete saznati više kroz Programe edukacije i Istraživačke projekte predstavljene na ovoj stranici.

   
 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOlof Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba