Vive Zene Tuzla


Psihosocijalni rad sa odraslima

Program osnaživanja žena u ruralnim zajednicama

OSNAŽIVANJE ŽENA U RURALNIM ZAJEDNICAMA

UG Vive Žene sprovode projekat „Osnaživanje žena u ruralnim zajednicama“ na području Opštine Bratunac sa ciljem osnaživanja postojećih ženskih grupa i udruženja u Bratuncu, te motiviranju i uključivanju žene u preuzmanju aktivne uloge u planiranju i ostvarivanju vlastite budućnosti. Kroz ovaj projekat želimo povezati različite grupe žena, uspostaviti dijalog i ohrabriti žene da dovedu do promjena u svoj zajednici.

Specifični ciljevi projekta:

- Doprinjeti osnaživanju i poboljšanju osnovnih ljudskih prava žena, te rodnih prava žena, pripadnica različitih udruženja i grupe sa područja Opštine Bratunac
- Podržati osnaživanje udruživanja i povezivanja različitih Udruženja i grupa žena sa područja Opštine Bratunac.
- Osnažiti komunikaciju i razmjenu informacija između različitih ženskih grupa u cilju uspostavljanja jače saradnje i razvijanje društvenog dijaloga.

Aktivnosti u okviru projekta:

- Edukativne radionice
- Pravno savjetovanje
- Edukacije
- Aktivnosti promocije pozitvnih praksi u osnaživanju žena.
U projektu učestvuju slijedeća udruženja: UŽ „Maja“ Kravica; UŽ „Jadar“ Konjević Polje, UPP „Drina“ Burnice, te neformalna ženska grupa Suha i neformalna ženska grupa Cerska.


   
 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba