Vive Zene Tuzla


Psihosocijalni rad sa odraslima

Pedagoški rad

UG Vive Žene provodi pedagoški program za djecu, s ciljem poboljšanja komunikacije,podizanja samopouzdanja i razvoju tolerancije.

Program se sastoji iz tri dijela:

- pedagoške radionice,
- kreativne/art radionice, i
- radionice o nenasilnoj komunikaciji.

Rad sa djecom odvija se u stacionaru, ambulantno i u zajednici, na području Distrikta Brčko,BosanskeBijele, Konjević Polja, Burnice i Kravica, u prostoru osnovnih škola.

Cilj rada je prevencija prenosa traume djece koja žive u porodicama koje se teško nose sa posljedicama rata i tranzicijskim promjenama u društvu.Faktor rizika za prenos traume je veliki i utiče na zdravlje i socijalno ponašanje djece.Djeca žele znati šta se dešava sa njihovim roditeljima, a roditelji misle da,tako što će šutjetio prošlosti, zapravo štite svoju djecu. Takvim odnosom dolazi do prekida komunikacije i mnoge porodice žive u dubokoj tišini, bez stvarnog kontakta.

Ciljevi pedagoškog rada sa djecom su:

- Iskustveno učenje o sebi i drugima usmjerno na vlastite potrebe i kvalitetu života.
- Razvijanje pozitivne slike o sebi kroz podizanje samopouzdanja.
- Ovladavanje osnovnim vještinama nenasilne komunikacije, kao i razvijanje sposobnosti kreativnog rješavanja sukoba.
- Prihvatanje različitosti i razvoj tolerancije.
- Spoznaje novih tehnika kreativnog rada.
- Ublažavanje teškoća zbog kojih djeca postižu lošije rezultateu nastavnom procesu.
- Osposobljavanje djece za lakše savladavanje školskog gradiva.
- Unapređenjesvijestiroditelja o značaju porodičnihodnosaza uspjeh djeteta u školi i za formiranje ličnosti djeteta uopće.

Aktivnosti koje provodimo u pedagoškom radu sa djecom su:

- pedagoškeradionice,
- radionicenenasilnekomunikacije,
- art radionice,
- grupni rad saroditeljima,
- individualni rad sa roditeljima,
- edukacija nastavnog osoblja,
- manifestacije (obilježavanje praznika),
- zajednički susreti i druženja djece izrazličitih područja našeg djelovanja, kao i
- podrška u učenju (instruktivna nastava).

Kroz pedagoške radionice radi se na spoznaji sebe i drugih, prepoznavanju vlastitih osjećanja i potreba, te osjećanja i potreba drugih,ali i razvijanju grupne povezanosti i tolerancije.

Kroz radionice nenasilne komunikacije djeca uče kako na pozitivan način iskazati ono što misle i osjećaju, a da pri tome obrate pažnju na osjećaje i potrebe drugih.

Kroz art radionice djeca usvajaju različite tehnike kreativnog rada,te na neverbalan način,kroz boje i oblike, izražavaju svoja osjećanja.

Rad se odvija u kružnom rasporedu sjedenja, kako bi svi gledali jedni druge i imali istu važnost.

   
 

Vive Zene FB
Vive Žene Group

PETICIJA

Bosna i Hercegovina nema zakon o pravima žrtava torture! Procjenjuje se da trenutno postoji oko 200.000 žrtava i njihovih porodica, koje još uvijek čekaju da država prizna njihova osnovna prava i omogući im dostojanstven život. Potpisivanjem ove peticije dajete podršku za donošenje zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Peticiju možete potpisati klikom ovdje.


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOpen Society FoundationsOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba