Vive Zene Tuzla


Program rehabilitacije žrtava rata i torture

Kompleksna psihotrauma

Centar za terapiju i rehabilitaciju Vive Žene,bavi se tretmanom kompleksnih psihotrauma, koje su nastale kao posljedice dugotrajne i ponovne traumatizacije za vrijeme i nakon rata u BiH. Veliki broj žrtava rata i torture je pokušao zaboraviti ratnetraumei nastaviti živjeti kao da se ništa nije desilo. Iako je to u početku bila razumljiva reakcija, u konačnici i nije dobro rješenje,upravo zbog toga što izbjegavanje i potiskivanje emocija nisu dobre strategije za oporavak, ali i zbog toga što trauma jednostavno ne nestaje sama od sebe.

Dugoročne posljedice traume

Osobe koje se danas javljaju u naš Centar, imaju probleme poput: depresije, straha, napada panike, anksioznosti, strahova, agresivnogponašanja, problema u vezama i komunikaciji, problema sa raznim ovisnostima, suicidalnogponašanja i druge ozbiljne fizičke probleme. Sve navedeno često rezultira problemima u porodici i na radnom mjestu, i problemima koje se odnose na uopćeno funkcioniranje u životu. Naravno, aktuelno stanje u državi, sa teškom političkom pat-pozicijom, ne podržava zdravo mentalno stanje velikog broja osobakoje još uvijek pate zbog posljedica rata i torture.

Psihosocijalni tretman u našem Centru

Terapija i rehabilitacija u našem Centru ima psihosocijalni pristup, što znači da se u obzir uzima šira životna situacija osoba koje su na tretmanu, sa ciljem postizanja što kvalitetnijeg toka oporavka.

Prvi razgovor s osobom obavi socijalni radnik ili psihoterapeut sa ciljem da se utvrdi koju vrstu pomoći ili podrške osoba od nas traži i šta mi možemo konkretno uraditi. U tom razgovoru predstavimo različite usluge i servise koje nudi naš Centar i odredimo tretman koji toj osobi najbolje odgovara. Osobe s teškim duševnim patnjama se najčešće odlučuju za psihoterapiju. Mi, u tom slučaju,razmotrimo da li je za osobu koja traži pomoć bolje da radi individualno s terapeutom ili da se priključi grupi s drugim osobama koje imaju slična iskustva. Ako seosoba odluči za tretman u našem Centru, odredi joj se psihoterapeut i svi dalji kontakti i dogovori se odvijaju između terapeuta i klijenta. U toku tretmana, klijent može koristiti i socijalnu, medicinsku i pravnu podršku kada to bude indicirano. Takođe, partnerske ili porodične sesije mogu postati dio tretmana. Psihoterapijski tretman traje onoliko vremena koliko je potrebno, pri čemu se sesije obavljaju jednom sedmično ili jednom u petnaest dana. Osim zbog integralnog psihoterapijskog, odn. psihosocijalnog tretmana, može se doći na samo socijalno ili pravno savjetovanje.

Kraj tretmana se određuje na osnovu dogovora izmeđuklijenta i psihoterapeuta, koji nakon tretmana može dati svoj nalaz na zahtjev klijenta, kao dio zdravstvene dokumentacije. Kraj tretmana je indiciran kada su traume postale dio prošlosti i kada klijent može nastaviti svoj život na kvalitetniji način.

Nakontretmana psihoterapeut može klijenta uključiti u program Aftercare-a, radi praćenja njegovog mentalnog zdravlja i/ili eventualnih novih problema.

Tretman u Centru za terapiju i rehabilitaciju je besplatan i sve osobe koje pate od posljedica traume i torture iz vremena rata ili nakon rata, mogu se javiti samoinicijativno -telefonom ili lično posjetitinaš Centar. Pored toga,u naš Centar mogu biti proslijeđeni od strane porodičnog ljekara, psihijatra, njihovog udruženja, itd.

Vrste psihoterapije

Vive Žene nude sljedeće vrste psihoterapije: Gestaltterapiju, Grupnu dinamičnu terapiju, Psihodramu, Kognitivno bihejvioralnu terapiju i bodyterapiju. Pored toga, svi psihoterapeuti našeg Centra su dodatno educirani za traumaterapiju.

Usluge i servisi za žrtve rata i torture u našem Centru za terapiju i rehabilitaciju su detaljno opisani na drugom mjestu na ovoj webstranici.

Ovdje kratko spominjemo usluge koje mogu biti važne u toku tretmana:

- Psihoterapija
- Body terapija
- Psihoterapija sa djecom
- Pedagoške radionice
- Pedagoško savjetovanje za roditelje
- Socijalno/pravno savjetovanje
- Bračno/porodično savjetovanje
- Medicinska podrške
- Priprema za svjedočenje

Posebna usluga: rad sa žrtvama rata i torture u dalekim zajednicama, tj. reach-out program

Iz različitih razloga, žrtve rata i torture ne mogu doći do našeg Centra, iako im je potrebna pomoć. Najčešći razlozi su finansijske i geografske prirode. Zbog toga su Vive Žene organizirale do sada tri grupe za žrtve rata i torture u Busovači, Varešu i Sarajevu. Članovi ovih grupa su bili logoraši, koji i danas pate zbog svojih iskustava u ratu i koji se još uvijek bore za reguliranje svog pravnog statusa.

Za ove grupe smo razvili program koji se sastoji iz sljedećih faza:

I: Upoznavanje sa očekivanjima i izgradnja povjerenja
II: Dijeljenje traumatskih iskustava sa grupom, prorada, psiho-edukacija
III: Integracija, fokus na budućnost

Grupni tretman traje deset mjeseci.

 

   
 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOlof Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba