Vive Zene Tuzla


„Djevojčice i dječaci, glasno protiv rodno zasnovanog nasilja”

 

Trajanje projekta: 01. januar 2017. - 31. decembar 2019.

Projekat implementira: Udruženje građana Vive Žene, Tuzla i Udruženje građana Pozorište mladih Tuzle
Područje implementacije projekta: Brčko Distrikt, Bratunac i Tuzla
Projekat finansijski podržava: Evropska unija u Bosni i Hercegovini


Uvod
Udruženje Vive Žene u saradnji sa partnerskom organizacijom „Pozorište mladih“ iz Tuzle, provodi trogodišnji projekat „Djevojčice i dječaci, glasno protiv rodno zasnovanog nasilja“, u periodu 01.01.2017. do 31.12.2019., kao dio širih programskih aktivnosti Vive Žene, koje se provode sa ciljem prevencije svih oblika nasilja u BiH društvu.

Opći cilj:
Samanjiti rodno uvjetovano nasilje kroz aktivno sudjelovanje dječaka i djevojčica u poticanju i promicanju nenasilja i rodne ravnopravnosti u BiH.

Ključne komponente projekta:
• Animirati 300 dječaka i djevojčica da postanu aktivni sudionici u prevenciji nasilja, a posebno rodno uvjetovanog nasilja kroz povećanje ličnih vještina i kompetencija.
• Dodatno osposobiti 30 dječaka i djevojčica za vršnjačke edukatore u aktivnostima sprječavanja nasilja i rodne ravnopravnosti u društvu.
• Povećati javnu svijest građana/ki o važnosti poštovanja različitosti, tolerancije, nenasilja i rodne ravnopravnosti.

Ciljne skupine: 300 dječaka i djevojčica iz šest osnovnih škola u Tuzli, Brčkom i Bratuncu, uzrasta od 13 do 18 godina (u Brčko distrktu: Deseta OŠ Bijela, Treća OŠ i Peta OŠ; OŠ „Branko Radičević“ u Bratuncu; u Tuzli Katolički školski centar „Sveti Franjo“ Tuzla, i OŠ „Sjenjak“).

Rezultati koji se očekuju provedbom projekta:
• oko 300 dječaka i djevojčica iz ciljanih zajednica će poboljšati vještine i znanja u rješavanju konflikta, a naročito onih koji su zasnovani na rodnoj neravnopravnosti.
• 30 dječaka i djevojčica će razviti dodatne vještine i znanja za provođenje vršnjačke edukacije i prevenciju nasilja u svojim zajednicama.
• 1500 mladih učestvovat će u aktivnostima podizanja javne svijesti o važnosti promicanja nenasilja, uzajamnog uvažavanja i tolerancije.

PLANIRANE AKTIVNOSTI:
• Prezentacija i upoznavanje sa projektom
• Organizacija 6 okruglih stolova na temu prevencije nasilja i uloge djece u razvoju tolerancije, poštovanja različitosti i nenasilnog rješavanja konflikta.
• Održavanje roditeljskih sastanaka u 6 škola koji će se realizirati uz podršku razrednih starješina. Tokom projekta biće održat će se po 2 roditeljska sastanaka.
• Realizacija pedagoških radionica će se odvijati nakon redovne nastave, jednom sedmično u trajanju od 2 školska časa. Djeca će na radionicama dobiti nova znanja o temi nasilja, razvijati vještine komunikacije, rješavanja konflikta, kritičkog mišljenja i učenja kroz razmjenu iskustavasa svojim vršnjacima.U radu će se koristiti priručnik koji je razvijen na osnovu dugogodišnjeg iskustva Vive Žene pod nazivom “Priručnik za grupni rad sa djecom i mladima”.
• Radionice komunikacije – razvoj vještina komunikacije i ključnih koraka nenasilne komunikacije.
• Radionice o jednakosti polova– sticanje osnovnih znanja iz pojmova: rodni identitet, rodne uloge, jednakost, predrasude, stereotipi, diskriminacija na osnovu roda,rodno zasnovano nasilje sa posebnim akcentom na mlade i njihove odnose, introspekcija vlastitih predrasuda, stavova i ponašanja.
• Edukacija vršnjačkih edukatora je primjer komunikacije koji potiče mlade ljude na akciju. Kreativan rad, razmjena informacija sa vršnjacima (osobe iste dobi ili društvene grupe) stvara opušteno i pozitivno okruženje za usvajanje novih znanja. Vršnjački edukator treba biti osoba od povjerenja i priznata od strane vršnjaka, osoba sa dobro razvijenim organizacijskim sposobnostima i vještinama.
• Jednodnevni treninzi za 30 odabranih učenika - vršnjačkih edukatora proći će 7 treniga na kojima će se razgovarati o pitanjima roda, nasilja, vlastitim svjetonazorima i predrasudama.Vršnjačka edukacija će osnažiti učenike da organizuju formalne i neformalne edukcije sa svojim vršnjacima.
• Petodnevni trening za razvoj vještina vršnjačkog edukatora, gdje će učesnici kroz petodnevne radionice razviti vještine neophodne za samostalno organizovanje i provođenje vršnjačke edukacije, a kao finalni proizvod bit će urađen video materijalkoji će se koristiti u vršnjačkim obukama.
• Organizacija radionica za vršnjake u školama će biti organizovana po završetku treninga, vršnjački edukatori će stečene vještine primjeniti kroz organizaciju radionica za svoje vršnjake (učenike matičnih škola). Vršnjački edukatori će sami osmisliti i dizajnirati radionice u svojoj školi. U svakoj školi biće održano 6 sesija (vršnjačkih radionica)na temu prevencije nasilja i prevazilaženje predrasuda. Vršnjački edukatori će u svojim školama inicirati održivost aktivnosti koje osmišljavaju i provode djeca.
• Pozorišne predstaveza djecu i mlade sa ciljem promicanja nenasilja, tolerancije i poštovanja različitostiU toku projekta pripremit će se i premijerno izvesti tri centralne pozorišne predstave (jedna godišnje), a koju će osmisliti i provesti djeca, članovi partnerske organizacije Pozorište mladih Tuzle.
• Priprema i izvođenje igrokaza u školama u Tuzli, Bratuncui Brčkom. Pozorište mladih Tuzle će izvesti igrokaze u 6 škola temu prevencije nasilja, poštovanje različitosti i uvažavanje ljudskih prava.
• Organizovanje okruglih stolova u školama u Tuzli, Bratuncu i Brčkom . Nakon svakog izvedenog igrokaza publika će imati priliku za diskusiju i analizu sadržaja prikazanih igrokaza, sa ciljem razvoja kritičkog mišljenja kod djece o temama koje su predstavljene igrokazima.
• Podizanje svijesti /medijska kampanja kroz informisanje javnog mijenja o napretku projekta provodiće se kontinuirano, sa ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije nasilja i uloge djece u stvaranju tolerantnogdruštva.

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOlof Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba