Vive Zene Tuzla


Povećanje razumjevanja i prihvatanja jednakosti spolova u lokalnoj zajednici – Put ka prevenciji nasilja nad ženama i djevojčicama

 

Projekat finansijski podržava : UN Women

Vive Žene imaju dugogodišnje isksutvo pružanja zaštite ipodrške ženama, žrtvama različitih oblika nasilja.Zaustavljanje nasilja nad ženama treba posmatrati u širem kontekstu koji zahtijeva društvene, obrazovne, kulturne i političke promjene koje mogu direktno dovesti do smanjenja i nestajanja rodne hijerarhije, individualnih i institucionalnih predrasuda o rodno zasnovanom nasilju,te pojavi diskriminacije i samog nasilja. Da bi postigli gore navedeno, potrebno je uticati na mjenjenja rodno zasnovanih stavova, vjerovanja i obrazaca ponašanja žena i muškaraca.. Osnova primarne prevencije je smanjivanje pojave nasilja u korjenima kako bi se spriječilo nasilno ponašanjeu neposrednim međuljudskim odnosima.

Ciljevi:
Ovim projektom želimo postići da žene, djevojčice, muškarci i dječaci bolje razumiju i prihvataju rodnu ravnopravnost, što vodi ka smanjenju predrasuda i u konačnicisprečavanjurodno zasnovanog nasilja.
Individualni nivo - dječaci i devojčice će povećati svijest o rodnoj ravnopravnosti i, te steći znanja o obrascima ponašanja i korištenju moći među njima ,koji su ukorijenjeni u patrijarhalnom pogledu na svijet tokom odgoja.
Žene će osvjestiti kako da prepoznaju znakove nasilja, da reaguju na nasilje i diskriminaciju i da podignu svoj glas protiv rodnih predrasuda, diskriminacije i nasilja sa posebnim fokusom na nasilje u porodici. Žene će jasnije i otvorenije govoriti protiv rodno zasnovanog nasilja, a ženske grupe za podršku će biti vidljive u zajednicama.
Nivo zajednice - Profesionalci iz javnih službi i institucija (centar za socijalni rad, centar za mentalno zdravlje, policija, komisije za jednakopravnost spolova, škole, organizacije civilnog društva)će biti uključeni u profesionalnu diskusiju o rodnoj ravnopravnosti, što će na kraju rezultirati pismenim preporukama nadležnim ministarstvima da preduzmu proaktivne mjere koje sprečavaju rodno zasnovano nasilje.

Ciljne grupe:
Tokom sprovođenja projekta će se raditi slijedećim ciljnim grupa:
- Djeca i mladi - 90 dječaka i djevojčica iz osnovnih škola u Tuzli, Posavskom kantonu, Bratunacu i Brčkom. 70 roditelja, 25 obrazovnih stručnjaka.
- 150 socijalno marginalizovanih žena,
- do 100 profesionalaca iz javnih službi i institucija (Domovi zdravlja, Centri za socijlani rad, policija, lokalna uprava, pravni uredi i organizacija civilnog društva) i do 3.000 građana (žene i muškarci) u četiri ciljna područja.

Aktivnosti:
Ključne aktivnosti u projektu: mobilisanje ključnih aktera u zajednicama, organizovanje sastanaka sa predstavnicima škola i roditeljima, organizovanje radionica sa djecom o razumijevanju rodnih pitanja, sprovođenje radionica o rodnoj ravnopravnosti sa ženama u zajednicama, razvoj Inicijative " Ženski lanac podrške ", organizovanje obuke o unapređenju institucionalne svijesti, kulture i prakse protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, organizovanje javnog foruma / diskusija o važnosti uključivanja mladih u transformaciju rodno zasnovanih sukoba, kampanje za podizanje svijesti koje uključuju medije i javne prezentacije, ulična akcija u povodu obilježavanja “16 dana aktivizma borbe protiv rodno zasnovanog nasilja nad ženama i djevojčicama”, izrada promotivnih materijala i diseminacija rezultata projekta među različitim zainteresovanim stranama.

Projektne aktivnosti sprovode se u četiri regije na području Sjeveroistočne Bosne: u Republici Srpskoj (u 3 lokalne zajednice: Bratunac, Cerska, Suha), Brčko distrikt, u lokalnim zajednicama u Posavskom kantonu i Tuzlanskom kantonu, osnovnim školama i ženskim udruženjima koja predstavljaju društveno izolirane i marginalizovane grupe žena (žrtve ratnog nasilja, povratnice, samohrane majke, žene sa invaliditetom, Romkinje, žene sa teškim bolestima).

 

   
 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOlof Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba