Vive Zene Tuzla


- Održan Okrugli stol „Primjena zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH“ -

VIVE ZENE TUZLA
 

Danas, 04.12.2013. Vive Žene su u partnerstvu sa Društvom socijalnih radnika TK i saradnji sa Komisijom za jednakopravnost spolova pri Skupštini Vlade TK organizirali Okrugli stol na temu „Primjena zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH“.

Moderator okruglog stola bila je gđa. Azra Okić, predsjednica Komisije za jednakopravnost spolova pri Skupštini Vlade TK.

Na žalost zbog prioritetnih obaveza planirana uvodničarka, Ganijeta Arifhodžić tužiteljica Kantonalnog tužilaštva TK, zbog neodgodivih obaveza nije mogla sudjelovati na Okruglom stolu.

   
- IZVJEŠTAJ SA RADIONICE VEZANE ZA 16. DANA AKTIVIZMA -

VIVE ZENE TUZLA
 

KU okviru kampanje za podizanje svijesti o nailju u obitelji (16 dana aktivizma), 21.11.2013. god u zdravstveno edukativnom centru Doma zdravlja Odžak održana su predavanja na temu:
1. Nasilje u obitelji – dipl.soc.radnica Aida Ganić
2. Mentalno zdravlje pomagača – dipl.med.sestra Ana majić

Prisutnima (33 zdravstvena profesionalca raznih profila) se u uvodu obratila dipl. med. sestra Ana Majić te ih informirala o aktivnostima udruge građana „VIVE ŽENE“ na području Županije Posavske i učešću djelatnika Doma zdravlja Odžak u projektu „Povezivanje i jačanje profesionalaca koji rade na suzbijanju nasilja u obitelji kroz provedbu praćenja Protokola intervencija u Tuzlanskom kantonu i Županiji Posavskoj, FBiH“.

   
- Započela globalna kampanja 16 dana aktivizma -

VIVE ZENE TUZLA
 

Nevladina organizacija "Vive Žene" iz Tuzle, kao i veliki broj drugih organizacija i institucija u BiH i cijelom svijetu, obilježava "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama". Tim povodom danas je održana press konferencija na kojoj su novinarima predstavljene aktivnosti koje će "Vive Žene" sprovoditi u okviru ove kampanje.
Kampanja "16. Dana aktivizma" počela je 25. novembra, dana koji je Generalna skupština UN-a 17. decembra 1999. proglasila kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama s ciljem podizanja svijesti o nasilju nad ženama koje se dešava u cijelom svijetu gdje su žene žrtve nasilja, žrtve porodičnog zlostavljanja, seksualnog zlostavljanja i svih drugih oblika ponašanja koji ugrožavaju integritet, sigurnost i dostojanstvo druge osobe. Kampanja će trajati do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.

   
- Održan trening “Planiranje projekta koristeći Logički okvir“ -

VIVE ZENE TUZLA
 

Udruženje građana Vive Žene u suradnji sa CRS su organizovale trening na temu "Planiranje projekta koristeći Logički okvir" u periodu od 13. do 15.11. 2013. godine u Sarajevu.

Trening je prvenstveno namijenjen za predstavnike Udrženja logoraša, udruženja žrtva rata sa cijelog teritorija BIH.

Svrha obuke :
Ojačani kapaciteti projektnih tima u cilju efikasnijeg planiranja i implementacije projekata sa osobitim osvrtom na zahtjeve EU fondova.

.

   
<< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 >>
 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOlof Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba