Vive Zene Tuzla


- Održan supervizijski trening iz ciklusa treninga "Pristup u radu sa žrtvama nasilja u porodici"-

Supervizijski trening Vive Zene
 

Supervizijskim treningom koji je održan od 05. - 07. novembra 2014. završen je ciklus treninga "Pristup u radu sa žrtvama nasilja u porodici" za predstavnike institucija sa područja općina Gradačac, Gračanica, Doboj Istok, Srebrenik, Banovići, Kladanj.
Treningu je prisustvovalo 15 profesionalaca, predstavnika institucija Općina, Domova zdravlja, Policijskih stanica, Centara za socijalni rad, Osnovnih i Srednjih škola, Općinskih sudova. U periodu od mjeseca juna 2013.g - marta 2014.g. održana su tri modula treninga:
1. Uvod u nasilje i mentalno zdravlje pomagača
2. Dinamika nasilja i strategije u radu sa žrtvama nasilja
3. Međuprofesionalna saradnja u rješavanju problema nasilja u porodici
Na četvrtom, supervizijskom treningu su dodijeljeni i certifikati za učesnike.

   
- Održana konferencija “Maloljetnička delinkvencija - dijalog, razmjena iskustava i znanja“ -

Konferencija maloljetnička delikvencija
 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona u saradnji s Univerzitetom u Tuzli, Univerzitetom primijenjenih nauka Sjeverozapadne Švicarske i Udruženjem građana “Vive Žene” organizovali su 5. i 6. novembra u Tuzli konferenciju “Maloljetnička delinkvencija – dijalog, razmjena iskustava i znanja“. Cilj konferencije je razmjena iskustava i znanja o rezultatima istraživačkog projekta “Uticaj različitih konteksta socijalizacije na razvoj maloljetničke delinkvencije u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini - preporuke za mjere prevencije i intervencija“ u oblasti maloljetničke delinkvencije.
Kroz ovaj projekt po prvi put su kvantitativnim i kvalitativnim metodama istraženi uzroci nastanka delinkvencije i nastojalo se istražiti kako različiti konteksti utiču na ovu pojavu. U konferenciji je uzelo učešće 138 profesionalaca iz različitih institucije sa Tuzlanskog kantona.

   
- Drugi trening za profesionalce sa područja Županije Posavske -

Pristup radu sa žrtvama nasilja u obitelji
 

U okviru programskih aktivnosti "Povezivanje i jačanje profesionalaca koji rade na suzbijanju nasilja, kroz provedbu i praćenje Protokola intervencija u Tuzlanskom kantonu i Županiji Posavskoj,FBiH" koje U.G. "Vive Žene" realiziraju uz partnerstvu sa U.G. "Društvo socijalnih radnika TK", a uz finansijsku podršku Evropske unije, održan je drugi trening za profesionalce sa područja Županije Posavske.
Trening je održan od 29. - 31. oktobra 2014.g. za profesionalce iz Doma zdravlja Odžak i Orašje, Centra za socijalni rad Odžak, Policijske stanice Odžak, Srednje škole "Pere Zečevića" i Osnovne škole "Vladimira Nazora".
Teme drugog modula treninga "Pristup u radu sa žrtvama nasilja u obitelji" su bile: Nenasilna komunikacija, Zakonska regulativa, Predrasude i stereotipi i Nasilje u obitelji. U decembru je planirano održavanje i trećeg treninga, kada će biti dodijeljenji i certifikati za učesnike.

   
- Održan supervizijski trening „Pristup u radu sa žrtvama nasilja u obitelji“ -

Pristup radu sa žrtvama nasilja u obitelji
 

IU okviru programskih aktivnosti pod nazivom „Povezivanje i jačanje profesionalaca koji rade na suzbijanju nasilja, kroz provedbu i praćenje protokola intervencija u Tuzlanskom kantonu i Županiji Posavskoj“ finansijski podržan od strane Evropske unije, U.G.“Vive Žene“ u partnerstvu sa U.G.“Društvo socijalnih radnika TK“ realiziralo je supervizijski trening za dvije grupe profesionalaca, koji su periodu 2013. i 2014. g. aktivno učestvovali na tri modula treninga „Pristup u radu sa žrtvama nasilja u obitelji“.

Profesionalci su predstavnici općina, centara za socijalni rad, policijskih uprava/stanica, sudova, tužilaštva, domova zdravlja, osnovnih i srednjih škola

   
- Održan Okrugli sto "Dvadeset godina rada Vive Žene, rehabilitacija žrtava torture u BIH“ -

Vive Zene Tuzla
 

I ove godine Vive Žene obilježavaju Međunarodni dan podrške žrtvama torture u okviru globalne kampanje "Zaustavimo nekažnjivost torture", a sa ciljem podsjećanja javnosti na posljedice torture iz proteklog rata u Bosni i Hercegovini i također, na prisustvo torture danas u svijetu.

O tome se 26.06.2014. govorilo u Hotelu Tuzla gdje je održan okrugli sto na temu "Dvadeset godina rada Vive Žene, rehabilitacija žrtava torture u BIH".
Cilj održavanja okruglog stola je naglasiti značaj i važnost ostvarivanja prava žrtava torture, kao i neophodnost borbe protiv nje i potrebu da se žrtvama pruži psiho-socijalna pomoć i podrška.

   
<< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 >>
 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

Telefon za pomoc
Telefon za pomoć žrtvama nasilja u porodici

  European UnionIAMANEH SchweizOlof Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba