Vive Zene Tuzla


- Svečano uručenje i promocija Protokola intervencija u slučajevima nasilja u porodici -

Vive Zene Tuzla
 

Dana 29.12.2014. u Tuzli je organiziran sastanak predstavnika institucija sa područja Tuzlanskog kantona, koji su potpisnici „Protokola intervencija u slučajevima nasilja u porodici.“ Sastanak je organiziran s ciljem svečanog uručenja i promocije navedenog Protokola, koji je jedan od rezultata dvogodišnjih aktivnosti pod nazivom „Povezivanje i jačanje profesionalaca koji rade na suzbijanju nasilja, kroz provedbu i praćenje Protokola intervencija u Tuzlanskom kantonu i Županiji Posavskoj, FBiH“, koje su U.G. „Vive Žene“ realizirale u partnerstvu sa U.G. „Društvo socijalnih radnika TK“ a finansiranim od strane Evropske unije. Sastanku su prisustvovala 54 predstavnika institucija, te 5 predstavnica U.G. „Vive Žene“ i U.G. „Društvo socijalnih radnika TK“

   
- "Vive Žene" obradovale mališane iz Bratunca i Brčko Distrikta - Podijeljeno 140 novogodišnjih paketića -

Podjela novogodisnjih paketica
 

Povodom novogodišnjih praznika, Udruženje građana "Vive Žene" organizovalo je danas posjetu mališana sa područja opštine Bratunac i Brčko Distrikta. Riječ je o djeci koja pohađaju pedagoške radionice koje ove Udruženje realizira u njihovim školama.

Djeca su prvo u Teatru Kabare Tuzla pogledala predstavu "Trnoružica" u izvođenju Pozorišta mladih Tuzle, a potom su prošetala gradom. Uslijedio je zajednički ručak i podjela novogodišnjih paketića za 140 mališana.
Cilj posjete je da se kroz druženje djece različitih sredina doprinese izgradnji kulture, s posebnim akcentom na poštivanje ljudskih prava i dostojanstva svih ljudi.

   
- Potpisani Protokoli intervencija u slučajevima nasilja u obitelji za dvije općine Županije Posavske -

Povezivanje i jačanje profesionalaca koji rade na suzbijanju nasilja, kroz provedbu i praćenje Protokola intervencija u Tuzlanskom kantonu i Županiji Posavskoja FBiH
 

Od početka 2013.g. U.G. "Vive Žene" u partnerstvu sa U.G. "Društvo socijalnih radnika TK", realizira aktivnosti na izradi Protokola intervencija u slučajevima nasilja u obitelji a u okviru programa "Povezivanje i jačanje profesionalaca koji rade na suzbijanju nasilja, kroz provedbu i praćenje Protokola intervencija u Tuzlanskom kantonu i Županiji Posavskoja FBiH.", finansijski podržanom od Evropske unije. S tim ciljem su formirane dvije radne grupe, jedna za Općinu Odžak i druga za Općine Orašje i Domaljevac. Članovi radnih grupa su izradili prijedloge Protokola intervencija, koji su potpisani u Općini Odžak 03. decembra a u Općini Orašje 08. decembra 2014.g.

   
- Izvještaj o održanom treningu -

Pristup u radu sa žrtvama nasilja u porodici
 

Supervizijskim treningom, koji je održan od 26. - 28. Novembra 2014 u Tuzli, U.G. "Vive Žene" su završile ciklus treninga/seminara, pod nazivom "Pristup u radu sa žrtvama nasilja u obitelji" za grupu profesionalaca sa područja Općina Orašje i Domaljevac. Učestvovalo je 11 profesionalaca, predstavnika/ca Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Policijske stanice, Osnovne škole fra "Ilije Starčevića", Osnovne škole "Antun Gustav Matoš", Srednje škole fra "Martina Nedića" iz Orašja, te Policijske stanice iz Domaljevca.

   
- Izvještaj o treningu TK1 i TK2 nove grupe -

Pristup u radu sa žrtvama nasilja u porodici
 

U periodu od 10. - 12. novembra 2014.g održan je treći modul treninga "Pristup u radu sa žrtvama nasilja u porodici" za dvije grupe sa područja Tuzlanskog kantona.
Prvu grupu činili su predstavnici centara za socijalni rad, policijskih stanica, domova zdravlja, osnovnih i srednjih škola sa područja Općina Tuzla i Čelić.
Drugu grupu činili su predstavnici centara za socijalni rad, policijskih stanica, domova zdravlja, osnovnih i srednjih škola sa područja Općina Gradačac, Gračanica, Doboj Istok, Srebrenik, Banovići, Lukavac
Dva modula treninga pod nazivom:
Uvod u nasilje i mentalno zdravlje pomagača
Dinamika nasilja i strategije u radu sa žrtvama nasilja
su održana u mjesecu junu i septembru 2014.
Na trećem modulu pod nazivom "Međuprofesionalna saradnja u rješavanju problema nasilja u porodici" dodijeljeni su i certifikati za učesnike.

   
<< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 >>
 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

Telefon za pomoc
Telefon za pomoć žrtvama nasilja u porodici

  European UnionIAMANEH SchweizOlof Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba