Vive Zene Tuzla


Implementirani projekti

Projekti implementirani od 1994:

1994 – 1999: "Centar za psihoterapiju za traumatizirane žene i djecu", Tuzla,BiH
1996 -1998: "Gruni rad samopomoći: Žene pomažu ženama", Izbjeglički kamp Karaula, Tuzla,BiH
1994 -1999: "Psiho edukativne radionice sa ženama- žrtve torture" – Izbjeglička naselja: Višća, Grab Potok, Karaula, BiH
1996 -1998. Projekat samozapošljavanja: "Agencija za čišćenje STELLA", korisnici iz programa terapijskog tretmana u stacionaru, Tuzla, BiH

1999 – 2003: "Terapeutski Centar za žene i djecu" Tuzla
Lokacija: projekta je bio Tuzlanski Kanton, Bosna i Hercegovina. Fokus aktivnosti je bila psihosocijalna podrška ratnim udovicama I njihovoj djeci. Program je bio implementiran kroz stacionarni psihoterapeutski tretman. 120 zena i 180 djece dobili su psihoterapeutski tretman. Svi korisnici su poboljšali svoju emocionalnu I psihičku stabilnost; traumatično iskustvo je integrisano.

1999 – trenutno: "Socijalni oporavak – ponovna izgradnja povjerenja" , Dokanj
Lokacija: Opština Tuzla, Bosna i Hercegovina. Fokus aktivnosti je uspostavljanje društvene mreže medju različitim etničkim grupama u predgradju Tuzle. Kroz radionice I socijalno-terapeutski rad društvena mreža se ponovno uspostavila i komunikacija medju razlicitim etnickim grupama je poboljsana. Vive Žene suradjuju sa uredom Mjesne zajednice i Osnovnom školom u Doknju.

1999 – trenutno: "Psiho-socijalni oporavak stanovnika u izbjegličkom naselju", Špionica
Lokacija: Opština Srebrenik, Tuzlanski Kanton, BiH. Fokus aktivnosti je osposobljavanje izbjegličke populacije u cilju motiviranja da preuzmu aktivnu ulogu u kreaciji vlastite budućnosti. 450 korisnika je ukljuceno u program.

1997 – 2005: "Pedagoški rad sa djecom prognanicima" Izbjegličko naselje Mihatovići. BiH
Lokacija: Izbjegličko naselje Mihatovići; Opština Tuzla, Kanton Tuzla, BiH. Projekat je u saradnji sa Opštinom Tuzla koja obezbjedjuje infrastrukturu (obdanište). Fokus aktivnosti je bio pedagoški rad sa djecom uzrasta 02 – 12 godina. Vive Žene je bila odgovorna za pedagoški program I nadgledanje rada obdaništa: Godišnje je 55 djece bilo ukljuceno u program.

2003 – 2004: "Pomoć Centrima za Socijalni Rad" u Tuzlanskom Kantonu, BiH
Lokacija: Tuzlanski kanton, Profesionalno savjetovanje I pomoć u razvijanju multidisciplinarnog načina rada za 12 Centara za Socijalni Rad. Šest centara je prihvatilo ovaj model rada kao viziju budućeg rada.

2005 -trenutno: "Pedagoške radionice i nenasilna komunikacija sa djecom u poslijeratnom BH društvu"
Lokacija: Tuzlanski kanton i Republika Srpska
Cilj programa je da se pomogne i stimulira psiho-emotivni razvoj djece u teškim socijalno-ekonomskim situacijama.

2003 – 2006: "Psihoterapeutski centar za žene i djecu", Tuzla, BiH
Lokacija: Opština Tuzla, BiH; Kompletne usluge rehabilitacije za one koji su preživjeli rat. Prioritet su bili žene I njihova djeca. Program Centra sproveden od strane multidisciplinarnog tima, bio je podijeljen na stacionarni I ambulantni tretman.

2006 – 2007: "Psihološka podrška za žrtve torture i svjedoke prije, tokom i poslije procesa
svjedočenja na sudu'" – trening za NVO profesionalce i osobolje institucija pravde

2006 – trenutno: "Suočavanje s prošlošću – put oporavka", opština Bratunac, BiH
Lokacija: Republika Srpska, opština Bratunac; psihocijalni rad sa povratničkom populacijom i domicilnim stanovništvom. Cilj je stabilizacija povratka, smanjenje i prevencija konflikta među stanovništvom različitih etničkih skupina

2007 – trenutno: "Centar za terapiju i rehabilitacuju žrtava torture",
Lokacija: Tuzla, BiH Opšti cilj je poboljšanje mentalnog zdravlja žrtava torture koji su mučeni tokom I nakon rata u Bosni I Hercegovini i nasilja u porodici, i da se doprinese prevenciji torture kroz multidisciplinarni prilaz I interventnu psihoterapiju, psihosocijalnu, socijalno, medicinsko I pravno savjetovanje.
Namjera je da minimiziramo efekte traumom izazvanih poremećaja u životima žrtava koje su mučene, silovane ili zlostavljane I da im pomognemo sa njihovim emocionalnim liječenjem.

   
 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOlof Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba