Vive Zene Tuzla


GALERIJA

Aktivnosti
Korisnici centra
Posjeta M. Calmiray

Potpisivanje protokola intervencija u slučajevima nasilja u porodici

Rad sa djecom

Susreti sa profesionalcima
Zajedno protiv torture 2007
Zajedno protiv torture 2008

 

 

 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba