DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Poziv za učešće na treningu: „Osnaživanje žena za građansku participaciju i unaprijeđenje društvene kohezije u lokalnim zajednicama“ -

 

 Vive Zene Tuzla

UG “Vive Žene“ Tuzla provodi trening za žene, aktivistkinje iz organizacija civilnog društva, privatnog i javnog sektora na temu: „Osnaživanje žena za građansku participaciju i unaprijeđenje društvene kohezije u lokalnim zajednicama“, u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji provode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

O PROGRAMU TRENINGA
Trening, u okviru istoimenog projekta: „Osnaživanje žena za građansku participaciju i unaprijeđenje društvene kohezije u lokalnim zajednicama“, ima za cilj unaprijediti znanja žena o građanskoj participaciji, liderstvu, iniciranju i vođenju građanskih inicijativa, promociji socijalne pravde i donošenju odluka u društvenoj zajednici, te dodatno razviti vještine za zagovaranje prava žena, izgradnji međuljudskog povjerenja, prevazilaženju predrasuda i poštovanju različitosti u društvu. Projektom se nastoji doprinjeti ravnopravnosti polova i participaciji žena u dijaloškim i procesima donošenja odluka te razvoju društvene kohezije.

TEME OBUKE
Trening: „Osnaživanje žena za građansku participaciju i unaprijeđenje društvene kohezije u lokalnim zajednicama“ biće realizovan putem dva dvodnevna modula na teme:

Teme prvog modula:
 Rodni stereotipi, rodna ravnopravnost i prava žena u BiH kontekstu,
 Društvena pravda, kršenje prava i uticaj na stanje socijalne kohezije u društvu,
 Komunikacija, izgradnja povjerenja i poštovanja različitosti,
 Vrste i izvori moći i uticaj na odnose u društvu.

Teme drugog modula:
 Procesi donošenja javnih politika u BiH kontekstu,
 Liderstvo: vrste, liderski koncepti i značaj socijalne inteligencije,
 Samoprezentacija, prezentacija interesa i zagovaranja prioriteta,
 Oblici građanske participacije (javna i dostupni oblici e-participacije).

Vođenje treninga:
Treninge će voditi trenerski parovi sa dugogodišnjim iskustvom u provođenju edukacija za žene iz oblasti psihosocijalne zaštite, rodne ravnopravnosti, zagovaranja prava žena, društvene pravde, komunikacije i razvoja ličnih vještina. Obuke su interaktivnog karaktera, prilagođene praktično-teoretskom procesu učenja odraslih.

Plan realizacije prvog modula:
Priliku da učestvuju u treningu će imati 80 polaznica u četiri grupe od po 20 učesnica iz cijele Bosne i Hercegovine, a potiče se učestvovanje žena koje su pokrenule inicijative osnaživanja uloge žena u društvenoj zajednici.


Prvi modul treninga realizovaće se u hotelu Kardial u Tesliću, prema rasporedu:
Prva grupa: 14. i 15. 11. 2019
. – trening vodi trenerski par: Milena Timanović i Aida Cipurković
Mustačević
Druga grupa: 14. i 15. 11. 2019. – trening vodi trenerski par: Augustina Rahmanović-Koning i
Selma Bajramović
Treća grupa: 21. i 22. 11. 2019. - trening vodi trenerski par: Amra Muradbegović i Elmir Ibralić
Četvrta grupa: 02. i 03. 12. 2019. - trening vodi trenerski par: Stela Đug i Zvjezdana Aličić

Plan realizacije drugog modula:
drugi modul treninga planiran je u periodu januar – mart 2020.godine, a polaznice prvog modula će biti naknadno informisane o tačnim datumima i mjestu održavanja.

Način prijave:
Prijava za učešće u treningu se vrši dostavljanjem kratkog motivacionog pisma i biografije, na e-mail adresu vivezene@bih.net.ba, do 05. novembra 2019. godine.
Biografija treba da predstavi interesovanja i dosadašanje iskustvo u aktivizmu i djelovanju u lokalnoj zajednici. Kroz motivaciono pismo, potrebno je pojasniti razloge za prijavu na trening (zašto želite učestvovati u treningu). Pri odabiru učesnica treninga, vodiće se računa o motivaciji, a zasnivaće se na ravnomjernoj zastupljenosti kandidatkinja sa manje i više iskustva, starosti, pripadnosti manjinskim skupinama, organizacijama, institucijama ili geografskom području iz kojih dolaze. Za dodatne informacije mozete se obratiti na e-mail: suzdina.bijedic@gmail.com ili na broj telefona Vive Žene: 035 224 310.
Pored učestvovanja u treningu, polaznice će imati priliku da sudjeluju i u drugim događajima u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost“, čime stvaraju prilike za povezivanje, umrežavanje i uspostavljanje partnerstava sa drugim aktivistkinjama iz BiH i regiona.

Više informacija o aktivnostima i ciljevima Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost“ možete pronaći na web stranici http://bit.ly/DFF_JointRegProgramme.

Klikni ovdje za preuzimanje dnevnog reda treninga >>

 

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

Telefon za pomoc

Sadržaj na ovoj stranici je nastao u okviru projekta „Osnaživanje žena za građansku participaciju i unaprijeđenje društvene kohezije u lokalnim zajednicama“, kojeg provodi UG Vive Žene u sklopu Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji provode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

Stavovi i mišljenja na ovoj web stranici su stavovi i mišljenja UG Vive Žene i ne odražavaju nužno stavove i mišljenja UN agencija koje implementiraju program niti partnera u programu.

25 godina Vive Zene Tuzla


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor FoundationDijalog za buducnost  
www.vivezene.ba