DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


-UG “Vive Žene“ Tuzla započelo sa realizacijom projekta: „Osnaživanje žena za građansku participaciju i unaprjeđenje društvene kohezije u lokalnim zajednicama“ -

 

UG „Vive Žene“ Tuzla je početkom mjeseca oktobra započelo sa realizacijom projekta: „Osnaživanje žena za građansku participaciju i unaprjeđenje društvene kohezije u lokalnim zajednicama“, u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji provode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF), koji ima za cilj doprinijeti ravnopravnosti spolova i participaciji žena u procesima donošenja odluka, dijaloškim procesima i razvoju društvene kohezije na nivoima lokalnih zajednica u BiH.

 Vive Zene Tuzla

Glavna aktivnost projekta jeste trening: „Osnaživanje žena za građansku participaciju i unaprjeđenje društvene kohezije u lokalnim zajednicama“ koji ima za cilj unaprijediti znanja žena o građanskoj participaciji, liderstvu, iniciranju i vođenju građanskih inicijativa, promociji socijalne pravde i donošenju odluka u društvenoj zajednici, te dodatno razviti vještine za zagovaranje prava žena, izgradnji međuljudskog povjerenja, uočavanju i prevazilaženju predrasuda i poštovanju različitosti u društvu.

Priliku da učestvuju u treningu će imati 80 žena iz ruralnih i gradskih područja BiH (Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta), uključujući i predstavnice manjinskih skupina, članica manje vidljivih OCD i učesnica lokalnih dijaloških platformi koje su uspostavljene u BiH.

Trening će biti realizovan putem dva dvodnevna modula, a vodiće ga trenerski parovi iz UG “Vive Žene“ sa dugogodišnjim iskustvom u provođenju edukacija iz oblasti psihosocijalne zaštite, rodne ravnopravnosti, zagovaranja prava žena, društvene pravde, komunikacije i razvoja ličnih vještina.

Više informacija o aktivnostima i ciljevima Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost“ možete pronaći na web stranici www.un.ba

#DijalogZaBuducnost

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

Telefon za pomoc

Sadržaj na ovoj stranici je nastao u okviru projekta „Osnaživanje žena za građansku participaciju i unaprijeđenje društvene kohezije u lokalnim zajednicama“, kojeg provodi UG Vive Žene u sklopu Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji provode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

Stavovi i mišljenja na ovoj web stranici su stavovi i mišljenja UG Vive Žene i ne odražavaju nužno stavove i mišljenja UN agencija koje implementiraju program niti partnera u programu.

25 godina Vive Zene Tuzla


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor FoundationDijalog za buducnost  
www.vivezene.ba