DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Studentska praksa za studente Filozofskog fakulteta u Tuzli, odsjek Pedagogija - Psihologija -

 

Na inicijativu Filozofskog fakulteta u Tuzli, odsjek Pedagogija - Psihologija, 11. juna 2019. godine u prostorijama UG. Vive Žene” krenulo se sa realizacijom studentske prakse za studente četvrte godine. S obzirom na našu već raniju saradnju sa pomenutim fakultetom, ovim putem nastojimo prenijeti naše iskustvo u radu sa traumatiziranima, kao i značaj psihosocijalnog rada, jer će upravo mladi postajati značajna snaga na polju zaštite mentalnog zdravlja.
Neka od očekivanja koja su studenti navodili na samom početku bila su:”očekujem mnoštvo primjera iz prakse”, očekujem da ću se pobliže upoznati sa konkretnim terapijskim pristupima i primjerima”, “očekujem da ću unaprijediti svoje znanje…smatram da ću naučiti stvari koje ću moći primijeniti u svakodnevnom životu, kao I u budućem radu nakon studija”…

Tema prvog susreta odnosila se na upoznavanje studenata sa etičkim kodeksom i njegov značaj za sve pomagačke profesije, potom tema komunikacije i aktivnog slušanja, a sve je bilo popraćeno primjerima iz prakse, kao i uvježbavanje razgovora sa žrtvama nasilja.

Nakon održanog prvog susreta studenti su izjavili sljedeće dojmove:”odlazim sa osjećajem prijatnosti, naučila sam dosta novoga iz oblasti komunikacije, kao i etičkih pitanja”, odlazim sa osjećajem zahvalnosti na svemu novome što sam naučila, vježbom smo teoretski dio koji smo naučili na fakultetu primijenili na praktičnim primjerima”, osjećam zadovoljstvo, naučila sam važnost rada na sebi…”.

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

25 godina Vive Zene Tuzla


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba