Vive Zene Tuzla


- Održan sastanak referalnog tima u Srebrenici -

 

Dana 30.05.2018.u prostorijama Centara za mentalno zdravlje Srebrenica održan je radni sastanak referalnog tima, uspostavljenog sa ciljem sprovođenja i praćenje psiho-socijalnog tretmana sa počiniteljima nasilja u porodici. Ciljevi sastanka su bili: osvrt na ranije sprovedene aktivnosti, izazovi za provedbu i praćenje psiho-socijalnog tretmana sa počiniteljima nasilja u porodici i na koji način unaprijediti multidisciplinarnu saradnju među referalnim institucijama. Istaknuto je kada je u pitanju zakonski okvir o provođenju i praćenju psiho-socijalnog tretmana pravilnik je poprilično jasan, međutim, mjere se ne izriču ili se u rijetkim slučajevima izriču. Sastanak je održan u okviru projekta „Korak bliže eliminaciji nasilja u porodici“ podržanog od strane UN Women i IAMANEH iz Švicarske.

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba