DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Sastanak multidisciplinarnog tima za upućivanje i praćenje počinilaca nasilja u porodici -

 

Sastanak multidisciplinarnog tima za upućivanje i praćenje počinilaca nasilja u porodici, za Opštine Srebrenica, Bratunac i MIlići, održan je dana 30.11.2018. u Hotelu Vidikovac Zvornik. Sastanak je realiziran u okviru projekta „Korak bliže ka eliminaciji rodno zasnovanog nasilja, rad sa počiniocima nasilja“, koji je finansiran od strane UN Women i IAMANEH.

Udruženja građana „Budućnost“ iz Modriče i „Vive Žene“ Tuzla, zajednički su razvili strateški program za razvoj rada sa počiniocima nasilja u Bosni i Hercegovini. U okviru toga, uspostavljena je saradnja sa relevantnim institucijama nadležnih za intervencije u slučajevima nasilja u porodici u u navedenim opštinama. Cilj sastanaka je bio razmjena informacija o sprovedenim aktivnotima i jačanje saradnje između institucija sa ciljem provođenja tretmana. Vive Žene će nastaviti na svojim aktivnostima sprovođenja tretmana na dobrovoljnoj osnovi sa počiniocima nasilja , a u saradji sa JU Dom zdravlja Srebrenica, Centar za mentalno zdravlje.

 

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba