DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Edukativne radionice za djecu osnovnoškolskog uzrasta na temu trgovine ljudima -

 

Povodom obilježavanja Europskog dana borbe protiv trgovine ljudima 18. oktobar U.G. „Vive Žene“ Tuzla održale su edukativne radionice za djecu osnovnoškolskog uzrasta na temu trgovine ljudima.
Edukativne radionice održane su u periodu od 16.10.2018. do 18.10.2018. za 60 učenika osnovnih škola sa područja Brčko Distrikta i grada Tuzla. Tokom predavanja i radionica predstavljeni su osnovni pojmovi koji se odnose na trgovinu ljudima, te mogućnosti i načini prevencije i zaštite prilagođeni djeci ovog uzrasta.
Obilježavanje Europskog dana borbe protiv trgovine ljudima Vive Žene su sprovele kao dio aktivnosti regionalnog projekta „Regionalna koalicija organizacija civilnog društva jugoistočne Europe za zaštitu žena i djece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja – STOP“ finansiran od strane Europske Unije, a u suradnji sa organizacijama civilnog društva sa područja Srbije, Albanije, Makedonije i Kosova.

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba