DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Održan Sajam proizvoda žena sa sela -

 

UG “Vive Žene“ Tuzla, u saradnji sa Mrežom žena u Podrinju koju čine slijedeće organizacije: UŽ „Jadar“ Konjević Polje, UŽ „Maja“ Kravica, UPP „Drina“ Burnice, Udruženje žena Cerska, Udruženje žena Podrinje Vlasenica i ženska grupa iz MZ Suha, su dana 14.10.2018 u Tuzli obilježile Međunarodni dan žene na selu.
U povedu toga organizovan je Sajam proizvoda žena sa sela na kojem su udruženja i grupa predstavili svoju kućnu i domaću radinost, a također i govorile o svojim aktivnosti koje doprinose aktivnijoj ulozi žena i ženskih grupa u razvoju civilnog društva, zalažući se za poštivanje ženskih ljudskih prava u svim oblastima javnog i privatnog života.

Prvi Međunarodni dan žena sa sela obilježen je 15. oktobra 2008. godine. Generalne skupštine UN-a u svojoj rezoluciji 62/136 od 18. decembra 2007. godine, priznaje „presudnu ulogu i doprinos žena sa sela, uključujući i domorodačke žene, u unapređenju poljoprivrede i ruralnog razvoja, poboljšanje sigurnosti hrane i suzbijanje ruralnog siromaštva“ i od tada se 15. oktobar obilježava kao dan žena na selu u cijelom svijetu. Vive Žene u saradnji sa organizacijama i grupama iz Sjvero-istočne Bosne i Hercegovine već treću godinu obilježavaju Međunarodni dan žena na selu.
Aktivnosti su sprovedene u okviru Projekta: „Osnaživanje žena u ruralnim zajednicama“ kojeg finansira Olof Palme International Center.

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba