DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Sastanak Evropske mreža - Rad sa počiniteljima nasilja -

 

Od 03. Do 05. Oktobra 2018. godine u glavnom gradu Češke je održan godišnji sastanak/konferencija koju je organizovala europska mreža za rad sa počiniocima nasilja (Work With Perpetrators), na temu „Put do odgovornosti kroz teoriju i praksu“. Ovo je sedmi po redu sastanak mreže a UG „Vive Žene“ su njihovi članovi od 2015. godine. WWP broji 54 članova organizacija širom Europe koje se na neki način bave radom sa počiniocima nasilja. Kao i prethodnih godina,i ove godine učesnici konferencije imali su priliku upoznati se sa drugačijim pristupima u radu i efektima istih, te razmijeniti iskustva i različite kontekste iz kojih dolaze a sve sa ciljem unapređenja rada, kao i spriječavanja nasilja i osiguranja zaštite žrtava. Svrha postojanja mreže je da se omasovi ovaj pokret tj. da organizacije koje se bave radom sa počiniocima budu vidljivije i osnaženije. Rad sa počiniocima je karika koja nedostaje BiH u kontekstu zaštite žrtava nasilja za čiju provedbu postoje minimalni zakonski uslovi ali na žalost, ono što izostaje je praksa. Pravilnikom o sprovođenju ove zaštitne mjere samo centri za mentalno zdravlje mogu sprovoditi tretman, čime se onemogućava drugim institucijama ili nevladinim organizacijamada ga sprovode a koje imaju kapaciteta i resurse za to. Vive Žene se bore za izmjenu postojećeg Pravilnika kojim bi se omogućilo da organizacije, odnosno institucije koje zadovoljavaju stručne kapacitete i infrastrukturu da takođe sprovode ovaj tretman. Rad sa počiniocima je nužan kako bi se radilo na otklanjanju samih uzroka nasilnog ponašanja a ne samo sa žrtvama. Svrha tretmana počinilaca nasilja na kraju ima funkciju zaštite žrtava i povećanja njihove sigurnosti jer ova zaštitna mjera u mnogim slučajevima može biti efikasnija od uvjetnih ili novčanih kazni koje su prevaziđene jer ne dovode do zaustavljanja nasilja.

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba