Vive Zene Tuzla


- POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA SPROVOĐENJE EDUKACIJE NA TEMU
„Pisanje projektnog prijedloga”a -

 

Centar za terapiju i rehabilitaciju Vive Žene poziva zainteresirane edukatore/edukatorice da dostave ponudu za pripremu i sprovođenje trodnevne edukacije na temu “Pisanje projektnog prijedloga“.

Centar za terapiju i rehabilitaciju „Vive Žene“ Tuzla od 2016. implementira projekat „Regionalna koalicija organizacija civilnog društva jugoistočne Europe za zaštitu žena i djece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja – STOP“ u partnerstvu sa organizacijama sa područja Srbije, Albanije, Kosova i Makedonije finansijski podržan od strane Europske Unije.
Svrha projekta - jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) za uključivanje u dijalog sa donosiocima odluka, kao i uticaja na politike i procese donošenja odluka. Cilj je jačanjem kapaciteta OCD podstaknuti i umrežavanje kako bi se olakšala razmjena znanja i iskustva u doprinosu prevenciji i suzbijanju trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja širom jugoistočne Europe.

Predmet poziva je dostavljanje ponude za trodnevnu radionicu iz oblasti edukacije na temu „Pisanje projektnog prijedloga“ prema specifikacijama opisanim u nastavku. Održavanje edukativne radionice održati će se u terminu početka juna 2018.

Cilj edukativne radionice – Jačanje kapaciteta predstavnika OCD, njihovih vještina i znanja, te uspješnosti u razvijanju projektnih ideja i pisanju kvalitetnih prijedloga projekata koje doprinose unapređenju zaštite žena i djece, te podrške slučajevima rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima u regiji/kantonu u kojoj OCD djeluju.

Učesnici: Prosječno 12 učesnika, predstavnika OCD sa područja Bosne i Hercegovine.

Očekivani rezultati:
- Učesnici unaprijedili znanja i vještine razvijanja projektnih ideja
- Učesnici unaprijedili znanja i vještine o osnovnim elementima projektnog prijedloga
- Učesnici se upoznali sa fazama izrade projekata
- Učesnici stekli znanja kako ispuniti aplikacionu formu projekta
- Učesnici stekli vještine izrade vlastitog projektnog prijedloga.

Angažman edukatora/edukatorice podrazumijeva:
- Sastanke sa projektnim timom u cilju dogovora o načinu suradnje i realizacije trodnevne edukativne radionice
- Izradu prijedloga programa edukativne radionice sa jasno razrađenim planom aktivnosti i ciljevima svake sesije, primjenjujući metode neformalnog obrazovanja odraslih
- Pripremu i izradu materijala, vježbi i prezentacije pisanja projektnih prijedloga
- Realiziranje interaktivne i dinamičane trodnevne edukativne radionice uz primjenu metoda neformalnog obrazovanja odraslih
- Izrada izvještaja o realiziranoj radionici (max. 3 dana po završetku)

Uslovi za prijavu edukatora/edukatorice:
- Državljanstvo BiH
- relevantno akademsko zvanje i stručno usavršavanje u navedenoj oblasti;
- predavačko iskustvo u pripremi i realizaciji programa edukacije iz navedene oblasti;
- relevantno radno iskustvo u pisanju projektnih prijedloga;

Uz prijavu potrebno dostaviti:
1. biografiju;
2. dokaz o predavačkom iskustvu (2 preporuke)
3. okvirni plan i program edukativne radionice, sa sadržajem i očekivanim ishodima obuke;
4. finansijsku ponudu
Zainteresirani edukatori/edukatorice prijave mogu dostaviti najkasnije do 14. maja 2018. do 12 sati na email adresu stela_kubinek@hotmail.com
Finalni odabir će se izvršiti do 16. maja 2018.

Kliknite ovdje za preuzimanje cjelokupnog dokumenta >>

Tim
Vive Žene 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba