Vive Zene Tuzla


- Izrađen plan aktivnosti mreže za podršku svjedocima Županije Posavske -

 

U organizaciji U.G. Vive Žene Tuzla u četvrtak, 20. aprila 2017. godine u hotelu Navis u Orašju održana je jednodnevna radionica koja je imala za cilj izradu plana aktivnosti i funkcionisanja uspostavljane institucionalne mreže podrške žrtvama/svjedocima za područje Županije Posavske. Radionicu kojoj je prisustvovalo 15 učesnika, članova/ica mreže vodila je Eni Kurtović, saradnica Vive Žene sa dugogodišnjim iskustvom strateškog planiranja, monitoringa i evaluacije projekata finansiranih od strane Evropske unije.

Svrha radionice bila je predlaganje realnih i efikasnih modela funkcionisanja i buduće održivosti uspostavljane institucionalne mreže, a time efikasne dugoročne podrške svjedocima/žrtvama u sudskim postupcima u budućnosti.
Na radionici je i izrađen jednogodišnji akcioni plan koji definira aktivnosti i odgovornosti članica Mreže u periodu od juna 2017. do juna 2018. godine, a izabrani su i kordinatori mreže.

Plan je da se u narednom periodu slična radionica održi i za članove/ice mreže za podršku svjedocima/žrtvama za Brčko distrikta. 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba