Vive Zene Tuzla


- Održan drugi modul edukacije za organizacije civilnog društva -

 

U.G. „Vive Žene“ Tuzla od 2016. realizira regionalni projekat pod nazivom „Regionalna koalicija organizacija civilnog društva jugoistočne Europe za zaštitu žena i djece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja – STOP“ u partnerstvu sa organizacijama sa područja Srbije, Albanije, Kosova i Makedonije koji je finansijski podržan od strane Europske Unije.

Svrha projekta je osnaživanje organizacija civilnog društva (OCD) da učestvuju i poboljšaju kapacitete za dijalog kao i uticaj na politike i procese donošenja odluka. Osim toga, cilj je podstaknuti i umrežavanje OCD kako bi se olakšala razmjena znanja uz jačanje vještina zagovaranja i lobiranja u cilju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja širom jugoistočne Europe.

U cilju osnaživanja kapaciteta i podrške organizacijama koje pružaju pomoć i podršku ženama i djeci, žrtvama ili potencijalnim žrtvama nasilja održan je i drugi trening za predstavnike OCD sa područja općina Bratunac, Srebrenica i Višegrad, gradova Tuzla i Goražde, te Brčko Distrikta. Drugi modul edukacije održan je na temu „Planiranje i sprovođenje kampanje javnog zagovaranja za unapređenje zaštite žena i djece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja“. Trening je održan u hotelu „Astra garni“ Sarajevo u periodu od 18. do 20. aprila 2018.

Drugi modul edukacije održan je u suradnji sa iskusnom edukatoricom Centra za promociju civilnog društva, Dajanom Cvjetković, menadžerica SMART Resurnog centra.

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba