Vive Zene Tuzla


- Održan završni modul edukacije za TK -

 

Završni modul edukacije za profesionalce/članove institucionalne mreže za podršku svjedocima/žrtvama na području Tuzlanskog kantona održan je u Hotelu Kardial u Tesliću od 15. do 17. marta 2017. godine.

Na ovom modulu obrađivala se tema: „Saradnja, komunikacija i koordinacija mreža za podršku svjedocima“. Na edukaciji koju su vodile trenerice iz U.G. Vive Žene Tuzla bili je prisutno oko 50 predstavnika/profesionalaca iz centara za socijalni rad, mentalnog zdravlja, resornih ministarstava, pravosuđa, policije, udruženja koja se bave svjedocima/žrtvama.

Cilj edukacije je da se unaprijedi saradnja između institucija i nevladinih organizacija i dodatno osnaže profesionalni i institucionalni kapaciteti za rad sa žrtvama/svjedocima.

- Ako čovjek u sebi ima senzibilitet prema nekom problemu onda mu ništa nije teško. Ono što je bilo teško u prošlom periodu jeste da smo mi pojedinačno, svako na svoj način pokušavali da damo doprinos kako bi se došlo do pravde. Međutim, stvaranjem saradničke mreže, izgradili smo jedan put kojim ćemo u budućnosti koračati i na tom putu vidimo satisfakciju žrtava u smislu da se zadovolje sva njihova prava – istakao je Izet Hadžić, direktor Centra za socijalni rad Kalesija.

Certifikati za polaznike edukacije za mrežu Tuzlanskog kantona bit će uručeni na superviziji 10. maja 2017. godine.

Edukacije se organiziraju u okviru projekta ,,Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u BiH“ koji uz podršku Evropske unije provode U.G. ,,Vive Žene“ Tuzla u partnerstvu sa U.G. ,,Medica“ Zenica, Fondacijom ,,Udružene žene“ Banja Luka i Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj „ACED“ Banja Luka.


  


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba