Vive Zene Tuzla


- Održan okrugli sto „Položaj i uloga žena u ruralnim zajednicama“ u Srebrenici -

 

Dana 6.03.2018. godine, u Srebrenici, je održan okrugli sto na temu „Položaj i uloga žena u ruralnim zajednicama“. Organizator okruglog stola je Mreža žena u Podrinju koja je formirana u okviru Projekta „Osnaživanje žena u ruralnim zajednicima“, kojeg sprovodi Vive Žene uz finansijsku podršku Olaf Palme International Center. Mrežu žena u Podrinju sačinjavaju slijedeća Udruženja: Udruženje žena Maja Kravica, Udruženje žena Jadar, Udruženje žena povratnica Podrinjka Srebrenica, Udruženje žena Cerska, UPP Drina Burnice, Udruženje žena Podrinje iz Vlasenice, te neformalna ženska grupa Suha iz Bratunca. Na okruglom stolu, razgovaralo se o ženama i zdravlju, pristupu obrazovanju, radnoj eksplataciji žena, rodnoj ravnopravnosti, te mirovnom aktivizmu. Mreža žena u Podrinju će tokom godine nastaviti raditi na donesenim zaključcima tokom ovog okruglog stola.

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba