Vive Zene Tuzla


- Održan IV koordinacioni sastanak radne grupe za izradu Protokola o saradnji i postupanju u slučaju nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Brčko distriktu -

 

Dana, 22. februara 2018.g. , održan je IV koordinacioni sastanak radne grupe za izradu Protokola o saradnji i postupanju u slučaju nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Brčko distriktu BiH. Navedena aktivnost realizirana je u okviru projekta "Osnaživanje prevencije i borbe protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Brčko distriktu BiH, koji realizira Fondacija "Udružene Žene" iz Banja Luke u partnerstvu sa U.G. "Vive Žene" Tuzla, uz finansijsku podršku UN WOMEN. Cilj sastanka je bio usaglašavanje nacrta protokola i dogovor za upućivanje u proceduru potpisivanja i usvajanja od strane nadležnih institucija.

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba