Vive Zene Tuzla


- POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA SPROVOĐENJE EDUKACIJE -

 

U.G.“Vive Žene“ Tuzla
Broj: 76vz-02/18
Datum: 28.02.2018.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA SPROVOĐENJE EDUKACIJE NA TEMU
„PLANIRANJE I SPROVOĐENJE KAMPANJE JAVNOG ZAGOVARANJA”

Centar za terapiju i rehabilitaciju Vive Žene poziva zainteresirane edukatore/edukatorice da dostave ponudu za pripremu i sprovođenje trodnevne edukacije na temu “Planiranje i sprovođenje kampanje javnog zagovaranja za unapređenje zaštite žena i djece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja“.

Centar za terapiju i rehabilitaciju „Vive Žene“ Tuzla od 2016. implementira projekat „Regionalna koalicija organizacija civilnog društva jugoistočne Europe za zaštitu žena i djece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja – STOP“ u partnerstvu sa organizacijama sa područja Srbije, Albanije, Kosova i Makedonije finansijski podržan od strane Europske Unije.
Svrha projekta - jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) za uključivanje u dijalog sa donosiocima odluka, kao i uticaja na politike i procese donošenja odluka. Cilj je jačanjem kapaciteta OCD podstaknuti i umrežavanje kako bi se olakšala razmjena znanja i iskustva u doprinosu prevenciji i suzbijanju trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja širom jugoistočne Europe.

Predmet poziva je dostavljanje ponude za trodnevnu radionicu iz oblasti edukacije na temu „Planiranje i sprovođenje kampanje javnog zagovaranja“ prema specifikacijama opisanim u nastavku. Održavanje edukativne radionice planirano je u periodu 18. – 20. aprila 2018.

Cilj edukativne radionice - Intenzivirati zagovaračke aktivnosti predstavnika OCD i povećati njihovu uspješnost u sprovođenju kampanja javnog zagovaranja koje doprinose unapređenju zaštite žena i djece, te podrške slučajevima rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima u regiji/kantonu u kojoj OCD djeluju.

Učesnici: Prosječno 15 učesnika, predstavnika OCD sa područja Bosne i Hercegovine.

Očekivani rezultati:
- Učesnici unaprijedili znanja i vještine planiranja i sprovođenja kampanja
- Učesnici unaprijedili znanja i vještine o elementima efikasne kampanje
- Učesnici razvili planove zagovaračkih kampanja kako bi se uticalo na promjene koje doprinose unapređenju kvalitete zaštite žena i djece u slučajevima rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima.

Angažman edukatora/edukatorice podrazumijeva:
- Sastanke sa projektnim timom u cilju dogovora o načinu suradnje i realizacije trodnevne edukativne radionice
- Izradu prijedloga programa edukativne radionice sa jasno razrađenim planom aktivnosti i ciljevima svake sesije, primjenjujući metode neformalnog obrazovanja odraslih
- Pripremu i izradu materijala, vježbi i prezentacije uspješne kampanje koje se planiraju tokom radionice
- Uključiti element medijske kampanje u procesu edukacije
- Realiziranje interaktivne i dinamičane trodnevne edukativne radionice uz primjenu metoda neformalnog obrazovanja odraslih
- Izrada izvještaja o realiziranoj radionici (max. 3 dana po završetku)

Uslovi za prijavu edukatora/edukatorice:
- Državljanstvo BiH
- relevantno akademsko zvanje i stručno usavršavanje u navedenoj oblasti;
- praktično iskustvo u sprovođenju kampanja javnog zagovaranja;
- predavačko iskustvo u pripremi i realizaciji programa edukacije iz navedene oblasti;
- poznavanje domaćeg i međunarodnog pravnog okvira za relevantne oblasti;
- relevantno radno iskustvo;

Uz prijavu potrebno dostaviti:
1. biografiju;
2. dokaz o predavačkom iskustvu (min. 2 preporuke)
3. okvirni plan i program edukativne radionice, sa sadržajem i očekivanim ishodima obuke;
4. finansijsku ponudu


Zainteresirani edukatori/edukatorice prijave mogu dostaviti najkasnije do ponedeljak
12. mart 2018. do 19 sati na email adresu stela_kubinek@hotmail.com
Finalni odabir će se izvršiti do 16. marta 2018.

Tim
Vive Žene

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba