Vive Zene Tuzla


- Sastanak Mreže žena u Podrinju -

 

Sastanak Mreže žena u Podrinju je organizovan 27.02.2018 godine sa ciljem pripreme okruglog stola na temu „Položaj i uloga žena u ruralnim zajednicama“, koji će se održati 06.03.2018. u 13:00 časova u prostoru Motela Alić u Srebrenici.
Mreža žena u Podrinju je formirana u okviru Projekta „Osnaživanje žena u ruralnim zajednicima“ kojeg sprovodi Vive Žene uz finansijsku podršku Olaf Palme International Center. Mrežu žena u Podrinju sačinjavaju slijedeća Udruženja: Udruženje žena Maja Kravica, Udruženje žena Jadar, Udruženje žena povratnica Podrinjka Srebrenica, Udruženje žena Cerska, UPP Drina Burnice, Udruženje žena Podrinje iz Vlasenice, te neformalna ženska grupa Suha iz Bratunca.

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba