Vive Zene Tuzla


- Posjeta predstavnica Medica Mondiale e.V. -

 

Maren Erb i Vera Haag Arbenz, iz Medica Mondiale e.V.,Njemačka, su dana 19.02.2018. posjetile Vive Žene sa ciljem planiranja zajedniče saradnje u realizaciji dvogodišnjeg projekta pružanja podrške žrtvama rata i žrtvama nasilja. Medica Mondiale e.V. od 2015.godine podržava rad Vive Žene u pružanju psiho-socijalne, psihoterapijske podrške ženama i djeci, žrtvama rata i nasilja.

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba