Vive Zene Tuzla


- Održan prvi modul treninga/edukacije za organizacije civilnog društva -

 

U.G. „Vive Žene“ Tuzla od 2016. realizira regionalni projekat pod nazivom „Regionalna koalicija organizacija civilnog društva jugoistočne Europe za zaštitu žena i djece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja – STOP“ u partnerstvu sa organizacijama sa područja Srbije, Albanije, Kosova i Makedonije koji je finansijski podržan od strane Europske Unije.
Svrha projekta je osnaživanje organizacija civilnog društva (OCD) da učestvuju i poboljšaju kapacitete za dijalog kao i uticaj na politike i procese donošenja odluka. Osim toga, cilj je podstaknuti i umrežavanje OCD kako bi se olakšala razmjena znanja uz jačanje vještina zagovaranja i lobiranja u cilju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja širom jugoistočne Europe.

U cilju osnaživanja kapaciteta i podrške organizacijama koje pružaju pomoć i podršku ženama i djeci, žrtvama ili potencijalnim žrtvama nasilja održan je i prvi trening/edukacija za predstavnike OCD sa područja općina Bratunac, Srebrenica i Višegrad, gradova Sarajevo, Tuzla i Mostar, te Brčko Distrikta. Prvi modul edukacije obradio je temu „Javno zagovaranje i lobiranje za unapređenje zaštite žena i djece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja“ , a održan je u Kongresnom centru, hotelu Hollywood, Ilidža u Sarajevu u periodu od 20. do 22. decembra 2017.

Prvi modul edukacije vodila je iskusna edukatorica Centra za promociju civilnog društva, Dajana Cvjetković, menadžerica SMART Resurnog centra.

Stela Kubinek, koordinator projekta

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba