Vive Zene Tuzla


- Posjeta delegacije OSCE-a Vive Žene Tuzla -

 

Delegacija OSCE-a iz Velike Britanije u sastavu Nicola Murray, zamjenica stalnog predstavnika OSCE-a u Velikoj Britaniji, druga sekretarka Bekki Field i Mark Hanbury, politički savjetnik iz Ureda OSCE-a u Sarajevu sa saradnicima, utorak, 14. marta 2017. godine posjetili U.G. Vive Žene Tuzla.

Cilj posjete bio je upoznavanje sa radom i projektima organizacije koja u Bosni i Hercegovini djeluje od 1994. godine. Jasna Zečević, predsjednica Vive Žene, gostima iz OSCE-a predstavila je kratki istorijat organizacije i objasnila je da su Vive Žene nevladina organizacija koja svoje djelovanje fokusira na psihosocijalnu pomoć i podršku žrtvama rata, torture i nasilja, kao i na jačanje kapaciteta drugih organizacija i institucija i zastupanje uz multidisciplinaran, demokratski i participativan pristup u radu sa traumatiziranim porodicama i pojedincem. Predstavila je i projekte koji se trenutno realiziraju, kao i koje su to prepreke i poteškoće na koje se nailazi prilikom rada u zajednicama.

Obzirom da Misija OSCE-a u BiH od 1996. godine prati vođenje sudskih postupaka u predmetima ratnih zločina pred domaćim sudovima u BiH, poseban interses pokazali su za projekat: “Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u BiH” koji finansira Evropska unija. Projekat U.G. Vive Žene provode u partnerstvu sa U.G. Medica Zenica, Fondacijom Udružene Žene Banja Luka i Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj ACED Banja Luka.

Zečević je istakla da se sa realizacijom trogodišnjeg projekta počelo u januaru 2015. godine, te da je do tada funkcionisalo pet institucionalnih mreža podrške svjedocima/žrtvama u BiH. U periodu od 1. januara 2015. do 31. decembra 2016. godine formirano je devet novih institucionalnih mreža za podršku svjedocima/žrtvama u BiH.

- Trenutno u FBiH imamo formirano 8 institucionalnih mreža u kantonima: Zeničko-dobojski, Hercegovačko-neretvanski, Bosansko-podrinjski, Tuzlanski,

Unsko-sanski, Srednjobosanski, Posavski i Kanton 10. Institucionalne mreže u RS su uspostavljene na 4 područja u: Banja Luci, Doboju, Istočnom Sarajevu i Trebinju, a formirana je institucionalna mreža za područje Brčko distrikta BiH. Sve institucionalne mreže imaju razvijene i potpisane Protokole o saradnji u kojem se definišu uloge potpisnika u pružanju podrške žrtvama/svjedocima. Protokol o sardnji na osnovu kojeg će biti uspostavljena mreža za Bijeljinju potpisuje se sutra (u srijedu 15. marta) a za Kanton Sarajevu do mjeseca maja. – objasnila je Zečević, te dodala da se za profesionalce/ članove institucionalnih mreža održavaju i edukacije na temu: Psihosocijalni pristup u radu sa žrtvama/svjedocima sa ciljem da se unaprijedi saradnja između institucija i nevladinih organizacija i dodatno osnaže profesionalni i institucionalni kapaciteti za rad sa žrtvama/svjedocima. 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba