Vive Zene Tuzla


- Počinje prvi modul treninga:„Javno zagovaranje i lobiranje za unapređenje zaštite žena i djece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja“ -

 

U.G. „ViveŽene“ Tuzla od 2016. realizira projekat pod nazivom „Regionalna koalicija organizacija civilnog društva jugoistočne Europe za zaštitu žena i djece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja – STOP“ u partnerstvu sa organizacijama sa područja Srbije (Romski centar za demokraciju), Albanije (Partnerë për Fëmijët), Kosova (Centar za mir i toleranciju) i Makedonije (Prva dječija ambasada u svijetu – Megashi) koji je finansijski podržan od strane Europske Unije.
Svrha projekta je osnaživanje organizacija civilnog društva (OCD) da učestvuju i poboljšaju kapacitete za dijalog kao i uticaj na politike i procese donošenja odluka. Osim toga, cilj je podstaknuti i umrežavanje OCD kako bi se olakšala razmjena znanja uz jačanje vještina zagovaranja i lobiranja u cilju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja širom jugoistočne Europe.
U cilju osnaživanja kapaciteta i podrške organizacijama koje pružaju pomoć i podršku ženama i djeci, žrtvama ili potencijalnim žrtvama nasilja, u ovoj fazi projekta planirano je održavanje tri modula trodnevnih treninga za predstavnike OCD sa područja BiH. Moduli treninga će obuhvatiti edukacije na slijedeće teme:
- Razvoj vještina javnog zagovaranja i lobiranja (prvi modul)
- Razvijanje plana javnog zagovaranja/zastupanja i umrežavanja (drugi modul)
- Pisanje projektnih prijedloga (treći modul)

Prvi modul treninga organizira se u decembru 2017. dok će drugi i treći modul biti održani u prvoj polovini 2018.

Prvi u nizu modul treninga/edukacije namjenjene za OCD sa područja BiH obuhvatit će temu: „Javno zagovaranje i lobiranje za unapređenje zaštite žena i djece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja“. Navedeni trening će se održati u periodu 20, 21. i 22. decembra 2017.g. u Kongresnom centru hotela „Hollywood“, Ilidža, Sarajevo.


 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba