Vive Zene Tuzla


- Održano edukativno predavanje za za članice udruženja iz Stjepan Polja -

 

U okviru globalne kampanje 16. dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, predstavnice U.G. Vive Žene, su 6. decembra 2017. održale edukativno predavanje za 26 članica udruženja žena iz Stjepan Polja, u prostorijama njihovog udruženja. Cilj ovog predavanja i sastanke, jeste međusobna razmjena iskustava, predstavljanje udruženja, sa posebnim fokusom na povećanje svijesti kod žena o postojanju nasilja, načinima prijave i zaštite žrtava nasilja od strane institucija. Članice su pokazale veliki interes za ovu temu, te su aktivnos učestvovale u diskusiji, navodeći konkretne primjere nasilja, te su postale svjesnije da posjedovanjem informacija, mogu spasiti nečiji život, ako na vrijeme reaguju i prenesu informaciju do onih kojima je potrebna. Također, sa članicama i predsjednicom Mehanović Hafizom, je razgovarano o mogućnostima suradnje između ova dva udruženja.


 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba