Vive Zene Tuzla


- Posjeta Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povrtak TK -

 

Dana 23.11. Ministar za rad socijalnu politiku i povratak TK Zoran Jovanović primio je predstavnice Visoke škole socijalnog rada Univerziteta primijenjenih nauka Sjeverozapadne Švicarske, doc. dr.sc Barbaru Schurh i stručnu saradnicu prof. dr. Evu Tov., sastanku su prisustvovali i predstavnici Univerziteta u Tuzli (Filozofski fakultet Odsjek za socijalni rad, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Odsjek poremećaji u ponašanju, predstavnica Medicinskog fakulteta) i predstavnica Udruženja građana Vive žene Tuzla Jasna Zečević te u ime Ministarstva dr.sc. Suada Selimović. Glavna tema sastanka bio je novi projekat pod nazivom "Povezivanje i jačanje profesionalaca koji rade na prevenciji, tretmanu i resocijalizaciji maloljetnih delikvenata kroz izgradnju međusektorske saradnje" koji će biti realizovan na području općine Lukavac.
Na sastanku je potpisan i Memorandum o razumijevanju između Mreže podrške svjedocima ratnih i drugih zločina, čiji nositelj je Vive Žene i Ministarstva rada, socijalne politike i povratka.

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba