Vive Zene Tuzla


- Održana 3. radionica, radne grupe za izradu "Protokola intervencija u slučajevima nasilja u porodici Brčko Distrikta BiH" -

 

Kao nastavak aktivnosti u okviru projekta "Osnaživanje, prevencija i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja u Brčko Distriktu BiH" koji realiziraju Fondacija "Udružene žene" Banja Luka u partnerstvu sa U.G. "Vive Žene" iz Tuzle, uz podršku UN WOMEN BiH, 8. i 9. novembra 2017. u Banja Luci, je održana 3. radionica, za radnu grupu koja radi na izradi "Protokola intervencija u slučajevima nasilja u porodici Brčko Distrikta BiH".
Cilj radionice je bio da predstavnici radne grupe, zajednički, uz pomoć voditeljica radionice kreiraju nacrt pomenutog protokola.

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba