Vive Zene Tuzla


- Vive Žene obilježile Europski dana borbe protiv trgovine ljudima -

 


U povodu obilježavanja Europskog dana borbe protiv trgovine ljudima (18. oktobar) od 23. do 26. oktobra U.G. „Vive Žene“ Tuzla održale su edukativna predavanja i radionice za djecu osnovnoškolskog uzrasta na temu trgovine ljudima.
Predavanja i radionice održane su za 120 učenika osnovnih škola sa područja Brčko distrikta i Tuzle. Tokom predavanja i radionica osnovcima su predstavljeni osnovni pojmovi koji se odnose na trgovinu ljudima, te mogućnosti i načini prevencije i zaštite.
- Djeca predstavljaju najosjetljiviju kategoriju stanovništva i veoma je važno upoznati ih sa potencijalnim opasnostima kao i mogućnostima zaštite kada je u pitanju trgovina ljudima. Tokom radionica posebna pažnja posvećena je potencijalnim opasnostima i zloupotrebi djece u virtuelnom svijetu, digitalnom okruženju koji su svakodnevno dostupni putem socijalnih mreža na internetu i na koje se djeca i mladi svakodnevno oslanjaju – istakli su iz U.G. Vive Žene.
Obilježavanje Europskog dana borbe protiv trgovine ljudima Vive Žene su sprovele kao dio aktivnosti regionalnog projekta „Regionalna koalicija organizacija civilnog društva jugoistočne Europe za zaštitu žena i djece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja – STOP“ finansiran od strane Europske unije, a u suradnji sa organizacijama civilnog društva sa područja Srbije, Albanije, Makedonije i Kosova.

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba