Vive Zene Tuzla


- Delegacija EU u BIH posjetila Vive Žene -

 

Dana 23.10. Gdin Khaldoun Sinno, zamjenik šefa Delegacije EU u BiH, je bio u zvaničnoj posjeti UG Vive Žene. Trenutno, Vive Žene sprovode dva projekta finasirana od strane Evropske Unije: „Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima širom BiH“ i “ Djevojčice I dječaci glasno protiv rodno zasnovanog nasilja”.Cilj sastanka je bio prezentirati značaj postignutih rezultata dosadašnjeg rada, sa kojima se izazovima susrećemo u održivosti uspostavljenih Mreža za podršku svjedocima, a posebno predstaviti Mrežu za podrsku svjedocima Tuzlanskog kantona. Neformalna Mreža za podršku svjedocima na TK je uspostavljena 2007 , a u uz finasijsku potporu EU 2016. godine postala je institucionalna mreža.
Pored učešća predstavnika Delegacije EU u BiH, na sastanku su prisustvovali i Gdja Džaferović Alma, glavna tužiteljica za ratne zločine (Tužiteljstvo Tuzlanskog Kantona), Gdin Izet Hadžić, direktor Centra za socijalni rad Kalesija I članica VSTV, i Gdja Sonja Brčininović, pomoćnica direktora Centra za socijalni rad Tuzla, u svojstvu predstavnika Mreže za podršku svjedocima Tuzlanskog kantona.
Institucionalne mreže podrške sastoje se od predstavnika institucija i nevladinih organizacija koje surađuju i pružaju stručnu i kvalitetnu podršku žrtvama/svjedocima u okviru zakonskih rješenja i svojih nadležnosti. Stoga je projekt zahtijevao sudjelovanje i angažiranje velikog broja institucija, organizacija, stručnjaka, udruženja žrtava i cjelokupne javnosti.Ključni dio projekta bila je obuka stručnjaka, kao i jačanje kapaciteta organizacija koje okupljaju ili sarađuju sa svjedocima/žrtvama. Ukupno je 328 stručnjaka, iz cijele BiH, uključenih u rad pojedinih mreža, završilo tri modula obuke.Predstavnici nevladinih organizacija i udruženja građana su važni partneri u provedbi projekta, te predstavljaju nosioce mreža podrške i osiguravaju dugoročnu održivost.
Važnost institucionalne mreže Tuzlanskog kantona prepoznao je I premijer Vlade Tuzlanskog kantona,gdin Bego Gutić, te na poslednjem sastanku članica mreže i Premijera, dogovoreno je da će Vlada TK preuzeti finansiranje održavanja redovnih koordinacijskih sastanaka I nakon završetka projekta finasiranog od strane EU.Ovo je značajan iskorak u smislu održivosti projektnih rezultata I preuzimanja odgovornosti od strane državnih institucija sto I jeste jedan od ciljevanašeg projekta.
Projekti koji se odnose na rad sa djecom I mladima, također, utiču na prevenciju nasilja, povezivanje mladih različitih etniciteta, a sve u cilju izgradnje tolerantnog I demokratskog društva.
Želimo naglasiti da upornost i dugogodišnji rad Vive Žene sa žrtvama rata, ratne traume, nasilja I torture, povezivanje svih projekta koje Vive Žene sprovode, na kraju ipak rezultiraju pozitivnim promjenama u društvu I doprinose izgradnji trajnog mira U BiH.

 

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba