Vive Zene Tuzla


- Vive Žene na ISHR konferenciji predstavile rad:
„Primjena integrativnog modela osam koraka u radu sa traumatiziranima“. -


U Novom Sadu od 26. do 29. septembra 2017. godine ISHHR / Međunarodno društvo za zdravlje i ljudska prava, održalo je svoju 10. Međunarodnu konferenciju.
Događaj je bio namijenjen organizacijama iz cijelog svijeta koje se bave ljudskim pravima kao i psiholozima, psihijatrima, savjetnicima i drugim radnicima koji pružaju podršku, s ciljem izgradnje kapaciteta, razmjene iskustava i znanja među profesionalcima koji rade na polju podrške traumatiziranima, izbjeglicama, civilnom društvu i razvoju zajednice.
Vive Žene su na ovoj Konferenciji predstavile rad: Primjena integrativnog modela osam koraka u radu sa traumatiziranima. Ovaj model se zasniva na radu Judith Herman i njezinim stadijima oporavka od traume: uspostavljanje sigurnosti, sjećanje i tugovanje i ponovno uspostavljanje veza. Rad se bavio primjerima iz prakse, na koji način trauma utiče na pojedinca, koje sfere života, te na koji način pomoći nakon više od 20 godina osobama koje pate u tišini.
Rad su prezentovali pedagozi-psiholozi, psihoterapeuti Vive Žene: Amra Muradbegović i Elmir Ibralić.
ISHHR je do sada sazvao devet međunarodnih konferencija o zdravlju i ljudskim pravima: Francuska (1987), Kostarika (1989), Čile (1991), Filipini (1994), Južna Afrika (1998), Hrvatska (2001), Indija (2005) Peru (2008) i Gruzija (2011). Treba istaći da su Vive Žene kao organizacija bile i 2008. godine prisutne na konferenciji u Peruu i tom prilikom izlagale svoj rad.
 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba