Vive Zene Tuzla


- Dodijeljeni certifikati za polaznike edukacije sa područja KS -


U organizaciji Udruženja građana Vive Žene Tuzla u srijedu, 24. maja 2017. godine na Trebeviću je održana supervizija za polaznike edukacije "Psihosocijalni pristup u radu sa svjedocima/žrtvama". Tokom 2016. i 2017. godine završena su tri modula edukacije za predstavnike/članove Institucionalne mreže za podršku svjedocima/žrtvama Kantona Sarajevo.
Edukaciju je prošlo oko 40 profesionalaca iz centara za socijalni rad, mentalnog zdravlja, resornih ministarstava, pravosuđa, policije, udruženja koja se bave svjedocima/žrtvama. Edukaciju su vodile trenerice iz U.G. "Vive Žene" Tuzla. Svima koji su prošli edukaciju, na održanoj superviziji dodijeljeni su certifikati.
Edukacija je organizirana u okviru projekta "Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u BiH"koji finansira Evropska unija, a provode UG Vive Žene Tuzla u partnerstvu sa UG Medica Zenica, Fondacijom Udružene žene Banja Luka i Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj ACED Banja Luka.


 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba