Vive Zene Tuzla


- Vive Žene učestvovale na Konferenciji „Osnaži žena sada“ -


U organizaciji Medica Mondiale i Medica Gjakova od 11. do 12. maja 2017. godine u Gjakova, Kosovo organiziran je konferencija pod nazivom“ Osnaži žene sada“. U.G. Vive Žene Tuzla na konferenciji je predstavljala Augustina Rahmanović.
Cilj konferecije je bio sagledati položaj žena na Kosovu koje su preživjele seksualno zlostavljanje tokom konflikta na Kosovu, te obezjeđenje raparacije za žrtve.

Vive Žene su podjelila svoja iskustva u radu za ženama u Bosni i Herecgovine, te na koji način žrtve sekusalnog zlostavljanja iz rata ostvaruju status u BiH.

Zaključci konferencije:
- (ponovo) izgraditi prava za preživjele
- treba donijeti novi zakon
- treba senzibiliran pristup
- treba javna kampanja – awareness raising (kako se može aplicirati; novi zakon)
- treba profesionalan kadar u institucijama
- treba senzibilizirati medije
- treba jačanje žena i privrednih aktivnosti
- žene ne smiju biti diskriminirane
- ženama treba poštovanje
- treba pravedan pristup
- treba istraživanje
- treba regionalna mreža sličnih nevladinih organizacija


 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba