Vive Zene Tuzla


- Dodijeljeni certifikati za polaznike edukacije: ˝Psihosocijalni pristup u radu sa svjedocima/žrtvama˝ -


U organizaciji Udruženja građana Vive Žene Tuzla u petak, 12. maja 2017. godine održana je supervizija za polaznike edukacije "Psihosocijalni pristup u radu sa svjedocima/žrtvama". Tokom 2016. i 2017. godine završena su tri modula edukacije za predstavnike/članove Institucionalne mreže za podršku svjedocima/žrtvama Tuzlanskog kantona.

Edukacija je organizirana u okviru projekta "Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u BiH"koji finansira Evropska unija.

Edukaciju je prošlo 60 profesionalaca iz centara za socijalni rad, mentalnog zdravlja, resornih ministarstava, pravosuđa, policije, udruženja koja se bave svjedocima/žrtvama. Edukaciju su vodile trenerice iz U.G. "Vive Žene" Tuzla. Svima koji su prošli edukaciju, na održanoj superviziji dodijeljeni su certifikati.

- Postigli smo da se na jednom nivou naši polaznici prepoznaju i podijele ograničenja u resursima sa kojima raspolažu da bi mogli uopšte pomoći žrtvama/svjedocima. Oni su u procesu suđenja i procesuiranju ratnih zločina itekako značajni - kazala je Aida Mustačević Cipurković iz UG "Vive Žene" Tuzla.

Centar za mentalno zdravlje Tuzla potpisnik je Protokola o međusobnoj saradnji nadležnih institucija i udruženja/fondacija u pružanju podrške svjedocima/žrtvama, uspostavljenom institucionalnom mrežom na području Tuzlanskog kantona.

- Ova mreža nam je jako olakšala rad i pristup, ojačala naše resurse te nam olakšala pristup svjedocima. Mrežni rad olakšava i nama rad, a i sami naši korisnici lakše i jednostavnije dolaze do informacije - kazala je Samija Altumbabić iz Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Tuzla.

Lejla Redzepagic


 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba